Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD


Místo realizace: Středočeský kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 3 130 163 158,03 Kč
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Specifický cíl: Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Místo realizace: Královéhradecký kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 177 767 827,85 Kč
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Specifický cíl: Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 372 648 740,55 Kč
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Specifický cíl: Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Místo realizace: Jihočeský kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 1 766 459 814,45 Kč
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Specifický cíl: Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Místo realizace: Celá ČR
Schválený příspěvek z fondů EU: 174 472 000,00 Kč
Příjemce: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Specifický cíl: Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Místo realizace: Hlavní město Praha
Schválený příspěvek z fondů EU: 44 004 500,00 Kč
Příjemce: Pražská plynárenská, a.s.
Specifický cíl: Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Místo realizace: Zlínský kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 42 463 662,50 Kč
Příjemce: Solar Global Service a.s.
Specifický cíl: Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 39 059 837,50 Kč
Příjemce: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Specifický cíl: Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Místo realizace: Pardubický kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 2 396 608 808,54 Kč
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Specifický cíl: Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Místo realizace: Celá ČR
Schválený příspěvek z fondů EU: 633 193 752,95 Kč
Příjemce: Ministerstvo dopravy
Specifický cíl: Opatření č. 11 – Technická pomoc
Místo realizace: Celá ČR
Schválený příspěvek z fondů EU: 104 394 791,70 Kč
Příjemce: Ministerstvo dopravy
Specifický cíl: Opatření č. 11 – Technická pomoc
Místo realizace: Pardubický kraj
Schválený příspěvek z fondů EU: 238 957 354,15 Kč
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Specifický cíl: Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T