Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278 
190 00   Praha 9

telefon: +420 266 097 298
fax: +420 266 097 520

e-mail: info@sfdi.cz
web: www.sfdi.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů