Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Dálnice D6 Hořesedly, přeložka

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000046
Přesné místo realizace
Hořesedly
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
7.2.2023
Datum ukončení
7.2.2026
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
8.4.2024
Celkové náklady projektu
3 310 454 135,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 712 975 174,44 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 015 264 911,10 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D6 kategorie D 25,5/130 o celkové délce 9,200 km, která je řešena jako přeložka stávající silnice I/6 ve Středočeském kraji u obce Hořesedly. Realizací výstavby dálnice D6 dojde k podstatnému zlepšení plynulosti dopravy, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti provozu. Z hlediska životního prostředí dojde ke snížení zátěže obyvatelstva v okolí stávající komunikace hlukem a exhalacemi.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů