Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000028
Přesné místo realizace
Přibyslav, Pohled
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.11.2023
Datum ukončení
31.12.2026
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.1.2024
Celkové náklady projektu
3 562 938 959,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
2 157 669 206,47 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 672 036 169,00 Kč

Projekt řeší cestou rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled odstranění nevyhovujícího technického stavu na tomto traťovém úseku, který je součástí dvoukolejné celostátní trati Brno Židenice - Havlíčkův Brod. Dochází ke zvýšení stávající traťové rychlosti (z rychlosti 100km/h na rychlost 160km/h) se zajištěním homogenity. V ŽST Přibyslav budou moci zastavovat vlaky o normativu délky až 760 m i po implementaci ETCS. Nedílnou a neméně podstatnou nezbytností realizace je připravenost traťového úseku na samotnou implementaci ETCS v rámci celé trati. Rekonstrukce traťového úseku včetně úpravy stanic a zastávek povede ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a zajištění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v ŽST Přibyslav a ŽST Pohled.Zpět na seznam projektů