Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Vodíková plnicí stanice Napajedla

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/09/22_006/0000011
Přesné místo realizace
Napajedla
Příjemce
Solar Global Service a.s.
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
1.3.2024
Datum ukončení
1.4.2026
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
5.5.2023
Celkové náklady projektu
60 448 273,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
42 463 662,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
49 957 250,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba veřejné vodíkové plnící stanice s výkonem 50 kg/hod v areálu skupiny SOLAR GLOBAL a.s., který se nachází v průmyslové zóně města Napajedla s výhodnou polohou v blízkosti důležitých dopravních tepen Zlínského kraje (I/49, I/55, D55). Jedná se o výstavbu technologického zařízení bezemisní výroby vodíku. Výdejní stojan plnící stanice umožní plnění osobních vozidel (tlak 700 bar) i nákladních vozidel a autobusů (tlak 350 bar), a to pomocí dvou plnících pistolí. Potřebná elektrická energie pro fungování plnící stanice bude využívání z plánované fotovoltaické střešní elektrárny na přilehlém objektu v areálu.

Zpět na seznam projektů