Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Optimalizace traťového úseku Lipník n. B. - Drahotuše

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000048
Přesné místo realizace
Lipník nad Bečvou
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.9.2023
Datum ukončení
31.12.2027
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.3.2024
Celkové náklady projektu
3 134 737 496,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
888 250 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 100 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce dvoukolejného elektrifikovaného traťového úseku na hlavní síti TEN-T mezi Lipníkem nad Bečvou – Drahotuše v délce cca 5,9 km. Cílem stavby je zvýšení rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, náhrada zařízení a objektů vyžilých, provozně nespolehlivých a zastaralých a zvýšení kultury cestování. 

Zpět na seznam projektů