Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Modernizace SSZ na křižovatkách v Přerově

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.02/06/22_007/0000024
Přesné místo realizace
Přerov
Příjemce
Statutární město Přerov
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 6 – ITS – dopravní telematika
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
3.10.2023
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.11.2023
Celkové náklady projektu
9 113 577,26 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
5 984 477,49 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
7 040 561,75 Kč

Projekt řeší modernizaci systému světelného signalizačního zařízení na 2 křižovatkách - ul. Komenského - Palackého, ul. Velká Dlážka - Kopaniny v Přerově. Obnova zařízení technologie SSZ spočívá v obměně řadičů SSZ s dynamickým řízením, osazení návěstidel světelnými zdroji typu LED, doplnění vhodných detektorů na detekci vozidel a chodců.Zpět na seznam projektů