Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.02/05/22_002/0000017
Přesné místo realizace
Brno-Horní Heršpice, Zastávka u Brna
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 5 – Železniční infrastruktura mimo TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
19.9.2023
Datum ukončení
6.11.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.5.2023
Celkové náklady projektu
579 683 419,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
372 648 740,55 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
438 410 283,00 Kč

Cílem projektu je vybudování traťové části systému ETCS L2 na trati Brno-Horní Heršpice - Zastávka u Brna s využitím již vybudované technologie staničního zabezpečovacího zařízení, traťového zabezpečovacího zařízení, přejezdového zabezpečovacího zařízení a dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení z Regionálního dispečerského pracoviště (RDP) Brno, s využitím stávajícího přenosového systému pro Dálkové Ovládání Zabezpečovacího zařízení (dále jen DOZ), doplnění systému GSM-R včetně zaokrouhlování systémů, s využitím stávajícího sdělovacího zařízení a vybudování Dálkového diagnostického technologického systému (DDTS).Zpět na seznam projektů