Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Výstavba vodíkových plnicích stanic ORLEN Benzina - 4. fáze (Projekt 1)

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/09/22_006/0000013
Přesné místo realizace
Praha, Brno, Ostrava
Příjemce
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 9 – Infrastruktura pro alternativní paliva
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
1.9.2025
Datum ukončení
30.10.2026
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
5.5.2023
Celkové náklady projektu
267 155 900,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
174 472 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
218 090 000,00 Kč

Předmětem projektu je výstavbu 3 vodíkových plnicích stanic na stávajících čerpacích stanicích pohonných hmot v lokalitách Praha, Brno a Ostrava.Zpět na seznam projektů