Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Metodika CBA

Metodika CBA

16.1.2024
Aktualizace prováděcích pokynů k finanční analýze pro alternativní paliva k 12.1.2024 (925 KB)
Přílohou prováděcích pokynů je Metodika pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva včetně výpočtového sešitu.
15.6.2023
Prováděcí pokyny k finanční analýze pro alternativní paliva (761 KB)
Tato metodika pro zpracování finanční analýzy projektů v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva je aktualizací metodiky zpracované společností eCBA s.r.o. pro Operační program Doprava v programovém období 2014-2020 v rámci specifického cíle 2.2. V rámci předložené aktualizace byla upravena zejména struktura podporovaných aktivit, struktura rozpočtu a způsobilých nákladů investice a aktualizována metodika vyhodnocení finančních ukazatelů v souladu s podmínkami Operačního programu Doprava v období 2021-2027.
20.4.2023
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (13,81 MB)
Verze schválená MD dne 31. 10. 2017, včetně doplnění metodiky z 28.6.2022, aktualizace CBA tabulek z 28.6.2022 a aktualizace příloh ze 7.3.2023.
Zobrazit předchozí verze
3.11.2022
Tabulky FA a EA pro „opatření 08“ OPD3 (Infrastruktura městské drážní dopravy) – verze 221030 (454 KB)
Zjednodušené tabulky FA a EA připravené pro projekty MHD založené na finančních a ekonomických tabulkách z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.
Zobrazit předchozí verze
3.11.2022
Tabulky FA a EA pro „opatření 06“ OPD3 (ITS – dopravní telematika) – verze 221030 (335 KB)
Zjednodušené tabulky FA a EA připravené pro projekty v oblasti ITS založené na finančních a ekonomických tabulkách z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (MD ČR, 2017). Model je založen na analýze výnosů a nákladů a je plně v souladu s Nařízením komise (EU) 2015/207.
Zobrazit předchozí verze
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů