Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Dálnice D3, stavba 0310/I, Úsilné - Hodějovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000034
Přesné místo realizace
Úsilné, Hodějovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt v realizaci
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
23.4.2019
Datum ukončení
21.12.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.10.2023
Celkové náklady projektu
8 898 915 607,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
2 684 855 198,47 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
6 629 272 095,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dálnice D3 kategorie D 27,5/120 v úseku 0310/I Úsilné - Hodějovice o celkové délce 7,197 km. Součástí projektu je rovněž výstavba hloubeného tunelu Pohůrka, šesti dálničních mostů, šesti nadjezdů nad dálnicí, MÚK Pohůrka, protihlukové stěny a odvodnění dálnice. V rámci stavby budou dále realizovány přeložky a úpravy komunikací nižších tříd, místních komunikací a polních cest, přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy. Trasa dálnice D3 v úseku 0310/I je situována na východním okraji Českých Budějovic. Začátek stavby navazuje za MÚK Úsilné na již zprovozněnou stavbu D3 0309/III Borek - Úsilné. Stavba končí za okružní křižovatkou Hodějovice, kde na ní navazuje stavba D3 0310/II Hodějovice -Třebonín, která je aktuálně rovněž v realizaci.Zpět na seznam projektů