Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Tramvajová trať Sídl. Barrandov - Holyně - Slivenec: 2. etapa (úsek Holyně - Slivenec), Praha

Registrační číslo projektu
CZ.04.03.01/08/22_009/0000026
Přesné místo realizace
Holyně, Slivenec
Příjemce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 8 – Infrastruktura městské drážní dopravy
Priorita
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Datum zahájení
2.2.2023
Datum ukončení
19.10.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.3.2024
Celkové náklady projektu
341 635 084,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
212 500 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
250 000 000,00 Kč

 Hlavním předmětem projektu je prodloužení stávající tramvajové tratě z provizorní úvraťové konečné Holyně do smyčky Slivenec. Jedná se o prodloužení o cca 1 km, včetně délky koleje ve smyčce s tím, že na nově vybudovaném úseku bude jedna nová zastávka - Slivenec.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů