Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Administrativní kapacita a vzdělávání implementační struktury Řídicího orgánu Operačního programu Doprava 2021-2027

Registrační číslo projektu
CZ.04.04.01/11/22_005/0000005
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Ministerstvo dopravy
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Technická pomoc ŘO
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 11 – Technická pomoc
Priorita
Priorita 4 – Technická pomoc
Datum zahájení
1.1.2023
Datum ukončení
31.12.2029
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
30.12.2022
Celkové náklady projektu
744 933 827,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
633 193 752,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
744 933 827,00 Kč

Cílem projektu je zajištění odpovídající administrativní kapacity a prohloubení odborného a osobnostního růstu zaměstnanců dle požadavků na služební/pracovní místa a jejich individuální potřeby spojené s náplní práce.Zpět na seznam projektů