Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Dálnice D55, stavba 5508, Staré Město - Moravský Písek

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/02/22_003/0000039
Přesné místo realizace
Staré Město, Moravský Písek
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - dálnice a rychlostní silnice
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 2 – Silniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
2.8.2021
Datum ukončení
2.11.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.4.2024
Celkové náklady projektu
3 430 309 413,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 235 032 556,09 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 134 624 169,30 Kč

Předmětem projektu je výstavba jednoho z úseků dálnice D55, stavby 5508, Staré Město - Moravský Písek v délce 8,800 km v kategorii D 25,5/120. Projekt je součástí souboru staveb dálnice D55 v úseku Napajedla – Bzenec v celkové délce 29 km. Dálnice D55, jejíž součástí je i projekt D55, stavba 5508, Staré Město - Moravský Písek, propojuje významné sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy a napojuje region na dálniční síť.Zpět na seznam projektů