Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Registrační číslo projektu
CZ.04.01.01/01/22_001/0000031
Přesné místo realizace
Vlkov u Tišnova
Příjemce
Správa železnic, státní organizace
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Opatření
Opatření č. 1 – Železniční infrastruktura TEN-T
Priorita
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
Datum zahájení
1.11.2023
Datum ukončení
7.7.2025
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
30.10.2023
Celkové náklady projektu
1 925 846 425,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 138 829 024,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 409 293 710,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova včetně vybudování zastávky Vlkov-Osová. Stavba je součástí komplexu staveb za účelem rekonstrukce a modernizace trati Brno – Havlíčkův Brod. Projekt je zařazen do modernizačních a rekonstrukčních investičních akcí stávající infrastruktury na globální síti TEN-T. Realizace stavby zvýší celkovou bezpečnost i spolehlivost provozování železniční dopravy a umožní dálkové řízení provozu z centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Přerov.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů