Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Řídicí orgán OPD informuje, že u výzev č. 18, 20, 21, 22 došlo ve vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) k opravě chybného čísla přílohy a čísla opatření („Vzory vybraných příloh žádosti o podporu“, verze ze dne 16. 1. 2024). Obsah vlastní přílohy se nezměnil. U výzvy č. 18 došlo následně i k opravě přílohy č. 5bPoložkový rozpočet projektu, a to ve vzorovém příkladu úpravy způsobilých výdajů („Vzory vybraných příloh žádosti o podporu“, verze ze dne 18. 1. 2024). Obsah vlastní přílohy se nezměnil.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů