Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Řídicí orgán OPD informuje, že u výzev č. 18, 20, 21, 22 došlo ve vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) k opravě chybného čísla přílohy a čísla opatření („Vzory vybraných příloh žádosti o podporu“, verze ze dne 16. 1. 2024). Obsah vlastní přílohy se nezměnil. U výzvy č. 18 došlo následně i k opravě přílohy č. 5bPoložkový rozpočet projektu, a to ve vzorovém příkladu úpravy způsobilých výdajů („Vzory vybraných příloh žádosti o podporu“, verze ze dne 18. 1. 2024). Obsah vlastní přílohy se nezměnil.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů