Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 18 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 – Interoperabilita v železniční dopravě - palubní jednotky ETCS (retrofitting, upgrade)

Výzva č. 18 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 – Interoperabilita v železniční dopravě - palubní jednotky ETCS (retrofitting, upgrade)


Doplňující podklady:


Kontakt pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Eva Mikulová
tel.: 225 131 625
eva.mikulova@mdcr.cz

Odbor drážní dopravy (O 130 MD):
Ing. Lukáš Soukup
tel.: 225 131 601
lukas.soukup@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,330 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů