Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 20 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 - interoperabilita v železniční dopravě - TSI TAF/TAP

Výzva č. 20 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 - interoperabilita v železniční dopravě - TSI TAF/TAP


Doplňující podklady:

Kontakt pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Eva Mikulová
tel.: 225 131 625
eva.mikulova@mdcr.cz

Odbor drážní dopravy (O 130 MD):
Ing. Lukáš Soukup
tel.: 225 131 601
lukas.soukup@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů