Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 22 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 - interoperabilita v železniční dopravě - provoz v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz

Výzva č. 22 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 04 - interoperabilita v železniční dopravě - provoz v soustavě střídavého proudu 25 kV/50 Hz


Doplňující podklady:

Kontakt pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Eva Mikulová
tel.: 225 131 625
eva.mikulova@mdcr.cz

Odbor drážní dopravy (O 130 MD):
Ing. Lukáš Soukup
tel.: 225 131 601
lukas.soukup@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů