Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Modifikace modelu finanční analýzy pro projekty předkládané v rámci výzev č. 18, 20, 21, 22

Modifikace modelu finanční analýzy pro projekty předkládané v rámci výzev č. 18, 20, 21, 22

V rámci doplňující dokumentace výzev č. 18, 20, 21, 22 zveřejnil Řídicí orgán OPD dne 5. ledna 2024 aktualizované podklady týkající se zpracování přílohy č. 3 žádosti o podporu, konkrétně její části v podobě hodnocení efektivnosti investice v souladu s rezortní metodikou.

Nově byla pro účely výzev v rámci opatření 04 (Interoperabilita v železniční dopravě) připravena specifická modifikace modelu finanční analýzy, která lépe vyhovuje specifikům projektů z této oblasti. Jedná se o verzi modelu 1.11_io, který je k dispozici ke stažení v rámci doplňujících podkladů uvedených výzev, konkrétně Příloha č. 12 Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, včetně souvisejících podkladů – aktualizace 4.1.2024. Žadatelé mohou pro zpracování finanční analýzy využít i původní model ve verzi 1.11, nicméně tato modifikovaná verze je ze strany Řídicího orgánu doporučena jako vhodnější.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů