Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Modifikace modelu finanční analýzy pro projekty předkládané v rámci výzev č. 18, 20, 21, 22

Modifikace modelu finanční analýzy pro projekty předkládané v rámci výzev č. 18, 20, 21, 22

V rámci doplňující dokumentace výzev č. 18, 20, 21, 22 zveřejnil Řídicí orgán OPD dne 5. ledna 2024 aktualizované podklady týkající se zpracování přílohy č. 3 žádosti o podporu, konkrétně její části v podobě hodnocení efektivnosti investice v souladu s rezortní metodikou.

Nově byla pro účely výzev v rámci opatření 04 (Interoperabilita v železniční dopravě) připravena specifická modifikace modelu finanční analýzy, která lépe vyhovuje specifikům projektů z této oblasti. Jedná se o verzi modelu 1.11_io, který je k dispozici ke stažení v rámci doplňujících podkladů uvedených výzev, konkrétně Příloha č. 12 Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, včetně souvisejících podkladů – aktualizace 4.1.2024. Žadatelé mohou pro zpracování finanční analýzy využít i původní model ve verzi 1.11, nicméně tato modifikovaná verze je ze strany Řídicího orgánu doporučena jako vhodnější.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů