Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 23 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – celá Česká republika

Výzva č. 23 – Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 – infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – celá Česká republika


Doplňující podklady:

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů