Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Kritéria výběru projektů OPD

Kritéria výběru projektů OPD

24.11.2023
Kritéria výběru projektů OPD (503 KB)
Tento dokument stanovuje seznam kritérií výběru projektů pro vybraná opatření Programu Doprava 2021-2027 (dále jen „OPD“) a je schvalován Monitorovacím výborem OPD.
Zobrazit předchozí verze
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů