Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 14 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 - Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla

Výzva č. 14 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 - Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla


Doplňující podklady:

Kontakt pro více informací:

Odbor strategie (O 520 MD):
Mgr. Jan Bezděkovský  Ing. Pavel Lux 
tel.: 225 131 336  tel.: 225 131 266 
jan.bezdekovsky@mdcr.cz   pavel.lux@mdcr.cz 

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Veronika Svobodová
tel.: 225 131 315
veronika.svobodova@mdcr.cz


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů