Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy otevírá výzvu OPD zaměřenou na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

Ministerstvo dopravy otevírá výzvu OPD zaměřenou na podporu výstavby plnicích stanic na vodík

Ministerstvo dopravy podpoří z Programu Doprava 2021-2027 (OPD3) výstavbu plnicích stanic na vodík. Za tímto účelem je nyní vyčleněna z evropských prostředků částka 300 milionů Kč.
 
Dne 24. 11. 2022 vyhlašuje Ministerstvo dopravy první výzvu OPD3 v rámci opatření zaměřeného na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Konkrétně bude v této první výzvě podporováno budování infrastruktury plnicích stanic na vodík. Alokace na tuto výzvu je 300 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí bude 31. 1. 2023.

O dotaci v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

Tato výzva věcně navazuje na výzvy na podporu vodíkové infrastruktury vyhlášené v Operačním programu Doprava 2014-2021.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o podpoře rozvoje infrastruktury dobíjecích stanic a vodíkových plnicích stanic. Celkem má Ministerstvo dopravy na opatření pro podporu infrastruktury alternativních paliv v rámci OPD3 vyčleněno 6 mld. Kč
 
Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy č. 6, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,735 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.