Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

AktualityMinisterstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

22.2.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 22. února dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu vodíkových plnicích stanic. 


Druhý strategický projekt OPD3 slavnostně ukončen

6.2.2024 V úterý 6. února byl slavnostně ukončen projekt Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová za účasti ministra dopravy Martina Kupky, zástupců Pardubického a Královéhradeckého kraje a také Evropské komise.


Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

19.1.2024 Řídicí orgán OPD informuje o změnách u výzev č. 18, 20, 21, 22. U výzev č. 18, 20, 21 a 22 došlo k opravě vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) a u výzvy č. 18 pak k opravě přílohy č. 5b - Položkový rozpočet projektu.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

15.1.2024 V pondělí 15. ledna 2024 vyhlásilo Miniterstvo dopravy dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. 


Modifikace modelu finanční analýzy pro projekty předkládané v rámci výzev č. 18, 20, 21, 22

5.1.2024 V rámci doplňující dokumentace výzev č. 18, 20, 21, 22 zveřejnil Řídicí orgán OPD dne 5. ledna 2024 aktualizované podklady týkající se zpracování přílohy č. 3 žádosti o podporu, konkrétně její části v podobě hodnocení efektivnosti investice v souladu s rezortní metodikou.
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,350 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

19. 1. 2024 - U výzev č. 18, 20, 21 a 22 došlo k opravě vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) a následně u výzvy č. 18 došlo k opravě přílohy č. 5b - Položkový rozpočet projektu. Více zde.

Mapa projektů

Co se děje jinde?