Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

AktualityDětský den s dopravní tematikou na MD vyšel na jedničku

11.6.2024 V pondělí 10. června se po roce na Ministerstvu dopravy opět uskutečnil zábavný dětský den s dopravní tematikou, tentokrát s podtitulem Ahoj, bezpečné prázdniny.


Havlíčkobrodská trať se modernizuje s přispěním fondů EU

30.4.2024 V úterý 30. dubna Správa železnic slavnostně zahájila ve Vlkově u Tišnova další fázi modernizace havlíčkobrodské trati, která zahrnuje realizaci tří projektů: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova, Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled a Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo). Celkové náklady všech tří staveb dosahují téměř sedmi miliard korun, přičemž Program Doprava 2021–2027 poskytne příspěvek z fondů EU ve výši přes 4,97 miliardy korun. 


Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí infrastrukturu

28.3.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 28.března v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3) dvě výzvy (č. 15 a č. 23) na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jedná se o výstavbu dobíjecích stanic. 


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

21.3.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 21. března výzvu č. 25 v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla

29.2.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 29. února výzvu na podporu infrastruktury pro rychlodobíjecí stanice pro nákladní vozidla. Projekty dobíjecích stanic mohou také volitelně obsahovat instalaci bateriových uložišť.
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů

Co se děje jinde?