Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

AktualitySeminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T

30.3.2023 Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD zaměřenou na Modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy.


Výstavba dálnice D6 u obce Hořovičky byla zahájena

29.3.2023 V úterý 28. března proběhlo slavnostní zahájení výstavby dálnice D6 u obce Hořovičky. Nový dálniční úsek je plánován ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027.


Konference Dopravní infrastruktura opět v Litomyšli

10.2.2023 Srdečně Vás zveme na 17. ročník konference Dopravní infrastruktura, který se uskuteční ve dnech 18. a 19. dubna 2023 na Zámeckém návrší v Litomyšli.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu dopravní telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy v OPD3

31.1.2023 Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) na dálnicích a silnicích I. třídy.  V této výzvě je k dispozici alokace 490 mil. Kč. 


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v OPD3

31.1.2023 Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. V této výzvě je k dispozici alokace 282 692 025 Kč.   
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,490 Kč

Aktuální informace

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.

Co se děje jinde?