Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

AktualityMinisterstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla

29.2.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 29. února výzvu na podporu infrastruktury pro rychlodobíjecí stanice pro nákladní vozidla. Projekty dobíjecích stanic mohou také volitelně obsahovat instalaci bateriových uložišť.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

22.2.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 22. února dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu vodíkových plnicích stanic. 


Druhý strategický projekt OPD3 slavnostně ukončen

6.2.2024 V úterý 6. února byl slavnostně ukončen projekt Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová za účasti ministra dopravy Martina Kupky, zástupců Pardubického a Královéhradeckého kraje a také Evropské komise.


Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

19.1.2024 Řídicí orgán OPD informuje o změnách u výzev č. 18, 20, 21, 22. U výzev č. 18, 20, 21 a 22 došlo k opravě vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) a u výzvy č. 18 pak k opravě přílohy č. 5b - Položkový rozpočet projektu.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

15.1.2024 V pondělí 15. ledna 2024 vyhlásilo Miniterstvo dopravy dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. 
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů

Co se děje jinde?