Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

AktualitySystém ETCS v úseku Ústí nad Orlicí – Lichkov je už v ostrém provozu

11.5.2023 Ve čtvrtek 11. května byl zahájen provoz na dalším traťovém úseku v České republice pod dohledem ETCS. Projekt ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov byl podpořen z Programu Doprava 2021–2027 částkou více než 238 milionů korun. 


Výstavba dálnice D6 u obce Hořovičky byla zahájena

29.3.2023 V úterý 28. března proběhlo slavnostní zahájení výstavby dálnice D6 u obce Hořovičky. Nový dálniční úsek je plánován ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu dopravní telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy v OPD3

31.1.2023 Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) na dálnicích a silnicích I. třídy.  V této výzvě je k dispozici alokace 490 mil. Kč. 


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy v OPD3

31.1.2023 Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu projektů zaměřených na modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy. V této výzvě je k dispozici alokace 282 692 025 Kč.   


Ministerstvo dopravy vyhlašuje první výzvy pro městské projekty v OPD3

24.11.2022 Ministerstvo dopravy vyhlašuje tři výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny pro tzv. metropolitní oblasti/aglomerace. Jedná se o výzvy na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy. 
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,645 Kč

Aktuální informace

Aktualizace výzvy č. 11

ŘO 14. dubna aktualizoval výzvu č. 11 o doplňující podklad - pomůcka pro zpracování CBA modelu.

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů

Co se děje jinde?