Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD

AktualityMinisterstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí infrastrukturu

28.3.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 28.března v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3) dvě výzvy (č. 15 a č. 23) na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jedná se o výstavbu dobíjecích stanic. 


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

21.3.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 21. března výzvu č. 25 v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla

29.2.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 29. února výzvu na podporu infrastruktury pro rychlodobíjecí stanice pro nákladní vozidla. Projekty dobíjecích stanic mohou také volitelně obsahovat instalaci bateriových uložišť.


Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

22.2.2024 Ministerstvo dopravy vyhlásilo 22. února dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu vodíkových plnicích stanic. 


Druhý strategický projekt OPD3 slavnostně ukončen

6.2.2024 V úterý 6. února byl slavnostně ukončen projekt Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová za účasti ministra dopravy Martina Kupky, zástupců Pardubického a Královéhradeckého kraje a také Evropské komise.
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,275 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Co se děje jinde?