Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 06 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 - Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic

Výzva č. 06 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 - Infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnicích stanic


Doplňující podklady:


Kontakty pro více informací:
Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Michaela Najmanová 
tel.: 225 131 315 

Odbor strategie (O 520 MD):
Ing. Jaroslav Novosád
tel. 225 131 266

Mgr. Jan Bezděkovský
tel. 225 131 336

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,780 Kč

Aktuální informace

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

OPD3 zveřejnil aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 19. 1. 2023.

Mapa projektů