Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 11 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 03 - Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy

Výzva č. 11 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 03 - Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravy


Kontakt pro více informací:
Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová
tel.: 225 131 177
jana.melenova@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,460 Kč

Aktuální informace

ŘO OPD3 zveřejnil 27. září aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 22. 9. 2023.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce

ŘO OPD3 zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.4.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.