Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 10 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)

Výzva č. 10 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)


Kontakty pro více informací:
Odbor fondů EU (O 430 MD):

Mgr. Kryštof Petrásek
tel.: 225 131 393
e-mail: krystof.petrasek@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,460 Kč

Aktuální informace

ŘO OPD3 zveřejnil 27. září aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 22. 9. 2023.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce

ŘO OPD3 zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.4.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.