Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 07 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 06 - ITS ve městech

Výzva č. 07 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 06 - ITS ve městech


Doplňující podklady:


Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Sabina Šibravová
tel.: 225 131 494
e-mail: sabina.sibravova@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů