Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 05 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 11 – Technická pomoc

Výzva č. 05 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 11 – Technická pomoc


Kontakt pro více informací:
Odbor fondů EU (O 430 MD):

Ing. Jana Melenová
tel.: 225 131 177
jana.melenova@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,645 Kč

Aktuální informace

Aktualizace výzvy č. 11

ŘO 14. dubna aktualizoval výzvu č. 11 o doplňující podklad - pomůcka pro zpracování CBA modelu.

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů