Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 04 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 07 - Silniční infrastruktura mimo TEN-T

Výzva č. 04 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 07 - Silniční infrastruktura mimo TEN-T


Doplňující podklady:Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Kateřina Kaňková
tel.: 225 131 548
e-mail: katerina.kankova@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů