Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 03 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 02 - Silniční infrastruktura TEN-T

Výzva č. 03 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 02 - Silniční infrastruktura TEN-T


Doplňující podklady:


Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Ing. Kateřina Kaňková
tel.: 225 131 548
e-mail: katerina.kankova@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,290 Kč

Aktuální informace

ŘO OPD3 vyhlásil 30. 11. nové výzvy

ŘO OPD3 vyhlásil ve čtvrtek 30. listopadu nové výzvy č. 20, č. 21 a č. 22.

ŘO OPD3 zveřejnil 30. listopadu aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 23. 11. 2023.

Aktualizace výzev č. 7, 9 a 10

ŘO OPD3 aktualizoval ke dni 16. 10. u výzev č. 7, 9 a 10 dokument „Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev Programu Doprava 2021-2027“.

Mapa projektů