Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 01 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 01 - Železniční infrastruktura TEN-T

Výzva č. 01 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 01 - Železniční infrastruktura TEN-T


Doplňující podklady:


Kontakty pro více informací:
Odbor fondů EU (O 430 MD):

Bc. Ondřej Benák
tel.: 225 131 147
e-mail: ondrej.benak@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,460 Kč

Aktuální informace

ŘO OPD3 zveřejnil 27. září aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2023 platný k 22. 9. 2023.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce

ŘO OPD3 zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.4.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.