Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na vybavování železničních kolejových vozidel palubními jednotkami ETCS. Výzva je kolová a bude pro žadatele otevřená do 31. 01. 2024

V této výzvě je k dispozici alokace ve výši 2 168 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatel může obdržet podporu s intenzitou až 85 % ze způsobilých výdajů projektu při zohlednění limitní výše podpory na jedno vozidlo 8,5 mil. Kč v případě sériové zástavby a 23,4 mil. Kč v případě prototypu.

Podporovanými aktivitami v této výzvě bude:
  • vybavování stávajících železničních vozidel palubními jednotkami ETCS (retrofitting),
  • nebo modernizace (upgrade) palubních jednotek ETCS již instalovaných na vozidlech na novější verzi. 
Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 10. 11. 2023. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy č. 18

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů