Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí infrastrukturu

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí infrastrukturu

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje 28. března dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu dobíjecích stanic.

Výzva č. 15 na podporu rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm s alokovanými prostředky ve výši 500 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva č. 23 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla s alokovanými prostředky ve výši 500 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 55 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzvy jsou kolové a budou pro žadatele otevřeny do 27. 06. 2024.

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému zpřístupněny od 04. 04. 2024 a od 11. 04. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzev a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:
Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů