Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje další tři výzvy v OPD3 na podporu zavádění interoperability v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy vyhlašuje další tři výzvy v OPD3 na podporu zavádění interoperability v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje 30. listopadu další 3 samostatné výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu projektů v oblasti interoperability v železniční dopravě v souladu s platnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu. Jednotlivé výzvy se od sebe liší pouze svým věcným zaměřením a výší alokace.

  • Výzva č. 20 na podporu zavádění a aktualizaci telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě v souladu s platnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI TAF a TSI TAP) s alokovanými prostředky ve výši 150 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Podporovanými aktivitami v této výzvě bude pořizování a upgrade telematických aplikací pro nákladní a osobní dopravu u dopravců a správců infrastruktury v rámci splnění platných požadavků dle TSI.
  • Výzva č. 21 na podporu modernizace nákladních vozů za účelem dosažení hlukových limitů dle platných požadavků TSI NOI s alokovanými prostředky ve výši 100 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Podporovanými aktivitami v této výzvě bude modernizace brzdového systému spočívající ve výměně brzdových špalků kategorie LL nebo K schválené DÚ a nezbytných souvisejících úprav.
  • Výzva č. 22  na podporu úpravy vozidel pro provoz na napájecím systému 25kV/50Hz s alokovanými prostředky ve výši 150 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Podporovanými aktivitami v této výzvě bude úprava vozidel pro provoz na napájecím systému 25kV/50Hz (dosazení střídavé části do stejnosměrných elektrických vozidel, tak aby byl možný jejich provoz i na tratích se střídavým trakčním systémem 25 kV/ 50 Hz).
Výzvy jsou kolové a budou pro žadatele otevřeny do 29. 02. 2024. Žadatelé v nich mohou obdržet podporu s intenzitou až 50 % ze způsobilých výdajů projektu.

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému zpřístupněny od 15. 12. 2023 a od 18. 12. 2023 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzev a v jejich související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:
Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů