Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
29.2.2024

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla

Ministerstvo dopravy vyhlásilo 29. února výzvu na podporu infrastruktury pro rychlodobíjecí stanice pro nákladní vozidla. Projekty dobíjecích stanic mohou také volitelně obsahovat instalaci bateriových uložišť.
22.2.2024

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy vyhlásilo 22. února dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu vodíkových plnicích stanic. 
6.2.2024

Druhý strategický projekt OPD3 slavnostně ukončen

V úterý 6. února byl slavnostně ukončen projekt Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová za účasti ministra dopravy Martina Kupky, zástupců Pardubického a Královéhradeckého kraje a také Evropské komise.
19.1.2024

Oprava vzorů příloh žádosti ve výzvách č. 18, 20, 21, 22

Řídicí orgán OPD informuje o změnách u výzev č. 18, 20, 21, 22. U výzev č. 18, 20, 21 a 22 došlo k opravě vzoru přílohy č. 4 - Identifikace vlastnické struktury žadatele (čestné prohlášení) a u výzvy č. 18 pak k opravě přílohy č. 5b - Položkový rozpočet projektu.
15.1.2024

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

V pondělí 15. ledna 2024 vyhlásilo Miniterstvo dopravy dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. 
5.1.2024

Modifikace modelu finanční analýzy pro projekty předkládané v rámci výzev č. 18, 20, 21, 22

V rámci doplňující dokumentace výzev č. 18, 20, 21, 22 zveřejnil Řídicí orgán OPD dne 5. ledna 2024 aktualizované podklady týkající se zpracování přílohy č. 3 žádosti o podporu, konkrétně její části v podobě hodnocení efektivnosti investice v souladu s rezortní metodikou.
7.12.2023

Druhý strategický projekt Programu Doprava 2021–2027 byl slavnostně zahájen

Projekt Rekonstrukce žst. Brno-Královo Pole, který byl ve středu 6. prosince slavnostně zahájen za účasti premiéra Petra Fialy, ministra dopravy Martina Kupky a zástupkyně Evropské komise paní Kateřiny Kapounové, patří mezi tzv. strategické projekty OPD3.
30.11.2023

Ministerstvo dopravy vyhlašuje další tři výzvy v OPD3 na podporu zavádění interoperability v železniční dopravě

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje další 3 samostatné výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu projektů v oblasti interoperability v železniční dopravě. 
31.10.2023

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu rozvoje železničních vleček v OPD3

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Programu Doprava 2021–2027 vyhlásilo 31. října výzvu na podporu projektů zaměřených na rozvoj železničních vleček. 
31.10.2023

Seminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Rozvoj železničních vleček

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD zaměřenou na Rozvoj železničních vleček se uskuteční ve středu 15. 11. od 10.00 v budově Ministerstva dopravy.
31.10.2023

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v OPD3 na podporu vybavování železničních vozidel palubními jednotkami ETCS

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Programu Doprava 2021–2027 vyhlásilo 31. října výzvu na podporu projektů zaměřených na vybavování železničních kolejových vozidel palubními jednotkami ETCS.
25.10.2023

Pozvánka - Workshop ke schválené aktualizaci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Státní fond dopravní infrastruktury informuje o schválené aktualizaci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a zve zájemce z řad odborné veřejnosti na workshop, který se bude konat kombinovanou formou – prezenčně i online dne 9. 11. 2023 od 9 do 12 h.
16.10.2023

Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zprovoznil v pátek 13. října úsek mezi Holyní a Slivencem, který je součástí tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec.
22.8.2023

Otevřením přeložky silnice I/68 Třanovice – Nebory byl dokončen východní tah na Slovensko

V pondělí 21. srpna byla v plném profilu slavnostně zprovozněna zbývající část obchvatu Třince, a to přeložka silnice I/68 Třanovice – Nebory, která je součástí propojení dálnice D48 se Slovenskem přes Jablunkovský průsmyk
2.6.2023

Dětský den na MD byl plný zábavy, znalostí a dovedností

Ve čtvrtek 1. června jsme oslavili Den dětí také na Ministerstvu dopravy. Jak na nejmenší, tak i ty už školou povinné děti čekal na Ministerstvu dopravy velmi nabitý program. Vše se neslo jak jinak než v dopravním duchu. 
11.5.2023

Systém ETCS v úseku Ústí nad Orlicí – Lichkov je už v ostrém provozu

Ve čtvrtek 11. května byl zahájen provoz na dalším traťovém úseku v České republice pod dohledem ETCS. Projekt ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov byl podpořen z Programu Doprava 2021–2027 částkou více než 238 milionů korun. 
30.3.2023

Seminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD zaměřenou na Modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy.
29.3.2023

Výstavba dálnice D6 u obce Hořovičky byla zahájena

V úterý 28. března proběhlo slavnostní zahájení výstavby dálnice D6 u obce Hořovičky. Nový dálniční úsek je plánován ke spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021-2027.
10.2.2023

Konference Dopravní infrastruktura opět v Litomyšli

Srdečně Vás zveme na 17. ročník konference Dopravní infrastruktura, který se uskuteční ve dnech 18. a 19. dubna 2023 na Zámeckém návrší v Litomyšli.
31.1.2023

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu dopravní telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy v OPD3

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027, která je určena na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) na dálnicích a silnicích I. třídy.  V této výzvě je k dispozici alokace 490 mil. Kč. 
První  Předchozí         1 stránka ze 2          Další  Poslední
Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů