Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Už za týden začíná 18. ročník konference Dopravní infrastruktura v Litomyšli

Už za týden začíná 18. ročník konference Dopravní infrastruktura v Litomyšli

Srdečně Vás zveme na 18. ročník konference Dopravní infrastruktura, který se uskuteční už za týden, tedy ve dnech 14. až 15. května 2024 na Zámeckém návrší v Litomyšli. V multifunkčním sále Jízdárna je pro vás připraveno 36 přednášek v šesti programových blocích a diskusní panel Kudy kam? Za Ministerstvo dopravy na akci vystoupí v úterý 14. května ministr dopravy Martin Kupka s přednáškou Desetiletý plán rozvoje dopravní infrastruktury a za Řídicí orgán OPD3 pak přednese přednášku Michal Ulrich na téma Podpora udržitelné městské mobility u Programu Doprava 2021–2027.

Těšíme se na setkání s Vámi na našem stánku. 

Program Doprava

Více informací o akci naleznete zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů