Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna

Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zprovoznil v pátek 13. října úsek mezi Holyní a Slivencem, který je součástí tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec.

Vznikla zde nová trať o délce 415 metrů ukončena smyčkou Slivenec, kde byla vybudována také stejnojmenná výstupní a nástupní zastávka. Výstavba druhého úseku trvala 253 dnů, resp. 36 týdnů. Smluvní náklady na výstavbu druhé etapy činí 233,1 milionů korun. DPP do Slivence prodloužil provoz nejen denních tramvajových linek č. 4 a 5, ale také noční tramvajové linky č. 94.

Vybudováním druhého úseku tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec má tramvajová síť v Praze nově celkem 146,3 kilometrů.

„Evropské fondy, konkrétně Operační program Doprava, soustavně přispívají k rozvoji městské dopravy na území hlavního města. Na prodloužení metra A do Motola to bylo celých 27 mld. Kč, nepostradatelná miliardová podpora jde i na modernizaci příměstských železničních tratí. Evropské peníze pomohly i k výstavbě nového úseku tramvajové trati do Slivence: 163 mil. Kč z celkových 325 milionů v první etapě. Vyúčtování této, druhé etapy ještě není uzavřeno, ale půjde opět o příspěvek v řádu stovek milionů korun. Je dobře, že Praha umí evropských peněz smysluplně využívat ve prospěch občanů,“ uvedl Václav Lebeda, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Tramvajová trať do Slivence
Tramvajová trať do Slivence
Tramvajová trať do Slivence
Tramvajová trať do Slivence
Tramvajová trať do Slivence
Tramvajová trať do Slivence

Foto: DPP a OPD

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů