Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Seminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Rozvoj železničních vleček

Seminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Rozvoj železničních vleček

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD zaměřenou na Rozvoj železničních vleček

V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 17 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Rozvoj železničních vleček“ zástupci Řídicího orgánu Programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Seminář se bude konat ve středu 15. listopadu 2023 od 10:00 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 a také rovněž prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams (předpokládaná doba trvání semináře jsou 2 hodiny). Hlavním cílem semináře bude informovat potencionální žadatele o požadavcích na zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (CBA).

Na závěr semináře bude prostor pro dotazy potenciálních žadatelů, a to nejen z oblasti CBA, ale obecně ohledně všech podmínek předmětné výzvy.

V případě specifických okruhů či konkrétních otázek nicméně prosíme o jejich zaslání předem na níže uvedený e-mail.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, zašlete e-mail na adresu jana.melenova@mdcr.cz nejpozději do 13. listopadu 2023. V e-mailu uveďte jméno, příjmení, subjekt, který zastupujete a rovněž kontaktní údaje a počet dalších osob, které chcete na uvedený seminář přihlásit. U všech přihlášených osob dále uveďte, který ze způsobu účasti na semináři volíte – osobně na Ministerstvu dopravy či online přes Microsoft Teams. Kapacita semináře pro prezenční účast na MD je 40 osob.

Bližší informace k této výzvě naleznete na webových stránkách výzvy č. 17

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů