Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Seminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T

Seminář pro žadatele: Ekonomická efektivnost projektů spolufinancovaných z Programu Doprava 2021-2027 v rámci opatření 03 – Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T

Seminář pro potencionální žadatele o podporu z OPD zaměřenou na Modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy


V návaznosti na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 11 pro předkládání žádostí o podporu v rámci programu „Znovuzavedení režimu podpory modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“ zástupci Řídicího orgánu Programu Doprava připravují seminář pro potencionální žadatele v rámci této výzvy.

Seminář se bude konat ve středu 12. dubna 2023 od 10:00 v budově Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 a také rovněž prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams (předpokládaná doba trvání semináře jsou 2 hodiny). Hlavním cílem semináře bude informovat potencionální žadatele o požadavcích na zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti (CBA).

Na závěr semináře bude prostor pro dotazy potenciálních žadatelů, a to nejen z oblasti CBA, ale obecně ohledně všech podmínek předmětné výzvy.

V případě specifických okruhů či konkrétních otázek nicméně prosíme o jejich zaslání předem na níže uvedený e-mail.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, zašlete e-mail na adresu jana.melenova@mdcr.cz nejpozději do 11. dubna 2023 do 10:00 hod. V e-mailu uveďte jméno, příjmení, subjekt, který zastupujete a rovněž kontaktní údaje a počet dalších osob, které chcete na uvedený seminář přihlásit. U všech přihlášených osob dále uveďte, který ze způsobu účasti na semináři volíte – osobně na Ministerstvu dopravy či online přes Microsoft Teams. Kapacita semináře pro prezenční účast na MD je 40 osob.

Bližší informace k této výzvě naleznete na webových stránkách výzvy č. 11

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,645 Kč

Aktuální informace

Aktualizace výzvy č. 11

ŘO 14. dubna aktualizoval výzvu č. 11 o doplňující podklad - pomůcka pro zpracování CBA modelu.

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů