Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Pozvánka - Workshop ke schválené aktualizaci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Pozvánka - Workshop ke schválené aktualizaci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

D56
Státní fond dopravní infrastruktury informuje o schválené aktualizaci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a zve zájemce z řad odborné veřejnosti na workshop, který se bude konat kombinovanou formouprezenčně i online dne 9. 11. 2023 od 9 do 12 h.

Prezenční forma proběhne na Ministerstvu dopravy ČR, nábř. Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, ve velkém zasedacím sále (občerstvení je možno zakoupit na místě, v budově ministerstva). Pro osobní účast je nutné se přihlásit na e-mail: radka.khollova@sfdi.cz, kde je potřeba uvést celé jméno, organizaci (společnost), e-mailovou adresu. Přihlášení je možné do 6. 11. 2023 do 16 h.

Online forma - odkaz na připojení se k workshopu bude zveřejněn hodinu před jeho začátkem (8:00 h) 9. 11. 2023, přímo zde pod názvem "Odkaz k připojení se na workshop".

Workshop je rozdělen na tři části:

  1. Úvodní část.
  2. Změny RM vyplývající z dokumentu Vademecum.
  3. Ostatní změny RM.
Webová sekce k Rezortní metodice je zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů