Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Otevřením přeložky silnice I/68 Třanovice – Nebory byl dokončen východní tah na Slovensko

Otevřením přeložky silnice I/68 Třanovice – Nebory byl dokončen východní tah na Slovensko

V pondělí 21. srpna byla v plném profilu slavnostně zprovozněna zbývající část obchvatu Třince, a to přeložka silnice I/68 Třanovice – Nebory, která je součástí propojení dálnice D48 se Slovenskem přes Jablunkovský průsmyk.

Silnice slouží ve velké míře tranzitní dopravě (ve špičce až 11 tisíc vozidel denně), od které již na jaře ulevila okolním obcím. Právě přes Hnojník a Střítež musely do té doby téměř všechny kamiony projíždět. 

Výstavba přeložky silnice I/68 Třanovice – Nebory vyšla na 2,1 miliardy korun a předpokládá se její spolufinancování v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3). Komunikace je dlouhá přibližně 5,4 kilometru. V minulosti už stavbaři dokončili na obchvatu Třince přeložky silnice I/11, a to ve dvou úsecích: Nebory – Oldřichovice a Oldřichovice – Bystřice. 

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Silnice I/68 Třanovice - Nebory

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů