Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu dopravní telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy v OPD3

Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu na podporu dopravní telematiky na dálnicích a silnicích I. třídy v OPD3

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje výzvu v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), která je určena na podporu projektů zaměřených na inteligentní dopravní systémy (ITS) na dálnicích a silnicích I. třídy. Výzva je průběžná a bude pro Ředitelství silnic a dálnic jakožto jediného oprávněného žadatele otevřená do 31. 12. 2025. 

V této výzvě je k dispozici alokace ve výši 490 mil. Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti) a žadatel může obdržet podporu až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.:
  • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
  • Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni.
  • Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat.
  • Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům.
  • Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C-ITS.
Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 10. 2. 2023. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzvy a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránce výzvy č. 8

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.


Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,490 Kč

Aktuální informace

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.