Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dne 15. ledna 2024 dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jednotlivé výzvy se od sebe liší svým věcným zaměřením, výší dostupné alokace a intenzitou podpory.

Výzva č. 12 na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích má alokaci ve výši 700 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 80 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Výzva č. 13 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – prioritní oblasti má alokaci ve výši 500 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 70 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Obě vyhlášené výzvy jsou soutěžní a kolové a budou pro žadatele otevřeny do 15. 04. 2024

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému (ISKP21+) zpřístupněny od 22. 01. 2024 a od 29. 01. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu jednotlivých výzev a dále v související zveřejněné dokumentaci výzev. Všechny tyto dokumenty a zároveň i kontakty pro získání bližších informací jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů