Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dne 15. ledna 2024 dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jednotlivé výzvy se od sebe liší svým věcným zaměřením, výší dostupné alokace a intenzitou podpory.

Výzva č. 12 na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích má alokaci ve výši 700 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 80 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Výzva č. 13 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – prioritní oblasti má alokaci ve výši 500 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 70 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Obě vyhlášené výzvy jsou soutěžní a kolové a budou pro žadatele otevřeny do 15. 04. 2024

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému (ISKP21+) zpřístupněny od 22. 01. 2024 a od 29. 01. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu jednotlivých výzev a dále v související zveřejněné dokumentaci výzev. Všechny tyto dokumenty a zároveň i kontakty pro získání bližších informací jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů