Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva se zaměřením na vodíkové plnicí stanice

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán vyhlašuje 22. února dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva, konkrétně pak na výstavbu vodíkových plnicích stanic. Jednotlivé výzvy se od sebe liší pouze svým územním zacílením a výší celkové alokace.

Výzva č. 16 na podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic podél hlavní sítě TEN-T s alokovanými prostředky ve výši 400 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzva č. 24 na podporu rozvoje vodíkových plnicích stanic v městských uzlech s alokovanými prostředky ve výši 200 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 85 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výzvy jsou kolové a budou pro žadatele otevřeny do 22. 05. 2024.

Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému zpřístupněny od 29. 02. 2024 a od 05. 03. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou uvedeny v textu výzev a v související dokumentaci. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů