Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Druhý strategický projekt Programu Doprava 2021–2027 byl slavnostně zahájen

Druhý strategický projekt Programu Doprava 2021–2027 byl slavnostně zahájen

Ve středu 6. prosince od 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení projektu Rekonstrukce žst. Brno-Královo Pole. Jeho součástí je nejen vybudování nové moderní výpravní budovy, která bude sloužit i jako zázemí pro sousedící dopravní terminál, ale také modernizace 12 mostů, 9 propustků, 1 podchodu a 1 silničního nadjezdu. Úpravami a modernizací projde i sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé zařízení, včetně trakčního vedení. Hotovo by mělo být za dva roky. Projekt žádá o spolufinancování z Fondu soudržnosti Programu Doprava 2021–2027 ve výši 2 983 064 828 Kč.

Rekonstrukce žst. Brno-Královo PoleRekonstrukce žst. Brno-Královo PoleRekonstrukce žst. Brno-Královo PoleRekonstrukce žst. Brno-Královo PoleRekonstrukce žst. Brno-Královo PoleRekonstrukce žst. Brno-Královo Pole

Foto: Správa železnic 

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů