Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Druhý strategický projekt OPD3 slavnostně ukončen

Druhý strategický projekt OPD3 slavnostně ukončen

V úterý 6. února byl v železniční stanici Pardubice-Rosice nad Labem slavnostně ukončen druhý strategický projekt Programu Doprava 2021-2027 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová za účasti ministra dopravy Martina Kupky, zástupců Pardubického a Královéhradeckého kraje a také Evropské komise. Projekt byl spolufinancován z evropského Fondu soudržnosti částkou přes 2,3 mld. korun.

Druhý strategický projekt OPD3Druhý strategický projekt OPD3Druhý strategický projekt OPD3Druhý strategický projekt OPD3Druhý strategický projekt OPD3Druhý strategický projekt OPD3

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,255 Kč

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 07, 09, 10

S ohledem na aktuální technické problémy s finalizací žádostí o podporu v ISKP21+ bylo Řídicím orgánem rozhodnuto o technickém prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu ve výzvách č. 07, 09, 10, a to do 15.7.2024. Všichni dotčení žadatelé jsou o této skutečnosti individuálně informování prostřednictvím příslušných kontaktních osob.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů