Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Fotosoutěž OPD


Registrační formulář

Všechna pole registračního formuláře jsou povinnými údaji a musí být vyplněna.

Soutěžící nebo zákonný zástupce

 
 
 

Bydliště

 
 
 
 

Informace o projektu

 
 
 

Fotografie

 

Nejsem zaměstnancem Ministerstva dopravy ČR ani moji příbuzní
Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s pravidly soutěže a dále k jejich použití za účelem propagace projektů OPD v souladu s povinností publicity (zejména umístění na webu, prezentace na fotografické výstavě nebo ve fotoknize aj.) v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Současně se soutěžící zavazuje neposkytnout fotografie k použití za obdobným účelem jinému subjektu.
Soutěžící svojí účastí v soutěži prohlašuje, že si je vědom, že získané fotografie (vč. uvedení jména a příjmení autorů fotografií) bude ŘO OPD z titulu publicity OPD případně využívat pro další propagaci projektů OPD 1 a OPD 2, tj. za účelem splnění své právní povinnosti, a že v souladu s nařízením EP a Rady 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, bude zpracovávat a uchovávat osobní údaje poskytnuté v rozsahu dle podmínek soutěže pořadateli soutěže, a to výhradně v souvislosti se soutěží, zejména za účelem vyhodnocení soutěže a následně zveřejnění výsledků vyhodnocení soutěže na webových stránkách pořadatele (uvedení jména, příjmení autora vítězných fotografií), resp. v souvislosti s povinností publicity OPD, a to od registrace v soutěži po dobu trvání OPD 2.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 23,645 Kč

Aktuální informace

Aktualizace výzvy č. 11

ŘO 14. dubna aktualizoval výzvu č. 11 o doplňující podklad - pomůcka pro zpracování CBA modelu.

Aktualizace dokumentace výzev č. 1, 2, 3, 4, 9 a 10

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh žádostí o podporu a karty indikátorů u výzev č. 01, 02, 03, 04 a vzory příloh opatření 08 u výzev č. 09 a 10.

Aktualizace dokumentace výzvy č. 7

ŘO aktualizoval 1. února vzory příloh u výzvy č. 07. Více zde.

Mapa projektů