Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Výzva č. 10 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)

Výzva č. 10 - Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy (modernizace)


Kontakty pro více informací:

Odbor fondů EU (O 430 MD):
Mgr. Kryštof Petrásek
tel.: 225 131 393
e-mail: krystof.petrasek@mdcr.cz

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 25,360 Kč

Aktuální informace

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Nové výzvy na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 22. února výzvy č. 16 a 24 na podporu výstavby vodíkových plnicích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. února aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 2. 2024

Mapa projektů